8. ožujak – Međunarodni dan žena

8. ožujak – Međunarodni dan žena

8. ožujka je »Praznik žena«. Međutim nije uvijek bilo tako. U počecima, prije skoro 100 godina, žene su se zalagale za veća prava i jednakost s muškarcima. Mali podsjetnik na to.

Tradicija međunarodnog dana žena seže na početak 20. stoljeća. S industrijalizacijom u 19. stoljeću nastala je i radnička klasa. Žene koje su pripadale toj klasi bile su dvostruko eksploatirane: prvo jednostavno zato jer su žene a drugo kao radnice u tvornicama gdje su radile u nehumanim uvjetima.

Tako su se počele organizirati i boriti za bolje radne uvjete, veću plaću itd. Nacionalni Dan borbe za žene je prvi puta obilježen 1909. godine u SAD-u. Tamo se u prvom redu tražilo da žene imaju pravo glasa na izborima.

Godinu dana kasnije, 27. kolovoza, u Kopenhagenu je na 2. internacionalnoj socijalističko ženskoj konferenciji odlučeno da se Međunarodni dan žena obilježava svake godine. Taj prvi Međunarodni dan žena obilježen je 19. ožujka 1911. u Danskoj, Njemačkoj, Austro-Ugarskoj, Švicarskoj i SAD-u. Na tim obilježavanjima sudjelovalo je više milijuna žena. I sljedeće godine taj dan je bio vrlo uspješan, iako nije postojao fiksni datum, a obilježavao se u ožujku ili travnju.

Tek 1921. godine utvrđeno je da će fiksni datum biti 8. ožujka. Osnovni zahtjevi u to vrijeme bili su pravo glasa za žene na izborima, osmosatni radni dan, dostatna zaštita za majku i dijete, zakoni o zaštiti na radu te određivanje minimalne plaće.

U periodu između dva rata zahtjevi su se dijelom mijenjali. Prije svega, borilo se za legalizaciju pobačaja kao i za zaštitu majki i trudnica. Tijekom vladavine nacista Međunarodni dan žena je bio zabranjen i zamijenjen s Majčinim danom. To se i u nekim drugim zemljama negativno odrazilo, na primjer u Švicarskoj. Borba za prava žena je tijekom drugog svjetskog rata izgubila mah. U nadolazećim godinama ta borba je postajala sve slabija.

S nastankom novog pokreta za prava žena 70-ih godina je Dan žena postao Danom ženske solidarnosti. 80-ih godina se u pojedinim državama opet počeo shvaćati kao internacionalni dan borbe, na način kako je bio shvaćen i prije 2. svjetskog rata u borbi radnica za njihova prava.

Međutim prvobitni ciljevi, naime borba protiv izrabljivanja, postali razvodnjeni i sve mekši. Danas 8. ožujka, kao »Dan žena«, nije čak ni blijeda sjena onog što je bio u početku. Iako se i danas milijune žena izrabljuje na svim kontinentima.

Postoje organizacije i privatne inicijative koje pokušavaju poboljšati položaj žena. Ecco Verde ima mnogo proizvoda onih proizvođača koji podupiru žensku inicijativu i tako pridonose emancipaciji žena u cijelom svijetu.