Glinica

Loess, Clay

Postoje različite vrste zemlje koje se kao kozmetički sastojci koriste za primjenu iznutra i izvana. Sve one potječu iz zadnjeg ledenog doba, kada su se glečerske stijene i kamenje smrvili u fini prah. Osnova zemlje je les, koji se sastoji od kvarca, aluminijevog silikata, vapna, minerala i elemenata u tragovima. Njegovi spojevi i minerali tvore odgovarajuća svojstva glinice.

Izvor: Heike Käser 2010 "Prirodne kozmetičke sirovine", Linz, izdavač Freya, 3. izdanje 2012.


Proizvodi sa Glinica