Movember - brkovi za zdravlje muškaraca

Movember - brkovi za zdravlje muškaraca

Movember fondacija već se više od 10 godina zalaže za zdravlje muškaraca i širom svijeta podupire razne projekte.  Promotrimo to malo podrobnije.

Postoji zdravstvena kriza koja se tiče polovice čovječanstva - muškaraca, a o kojoj se ne govori. Prema svjetskom prosjeku muškarci umiru do 6 godina ranije od žena. Movember fondacija želi odstraniti ovu neravnotežu, koja se ignorira na regionalnoj, nacionalnoj, ali i globalnoj razini. Prema tome, zdravlje muškaraca nalazi se u kritičnom stanju, jer umiru prerano. Želi se iskorijeniti nejednakost vezano uz zdravlje između spolova.

Što je ustvari Movember fondacija?

Većina ljudi čula je za Movember – za mjesec u kojem se ponovno nose brkovi, ali samo nekolicina zna što Movember fondacija time konkretno želi postići.

Movember fondacija postoji već više od 10 godina i širom svijeta zalaže se za zdravlje muškaraca. Pri tome se četiri činjenice nalaze u fokusu, a koje bi pomoću Movembera trebale i u javnosti dobiti na većoj pažnji:

  • rak prostate: drugo oboljenje po učestalosti kod muškaraca širom svijeta
  • rak testisa: najučestalije oboljenje kod muškaraca između 20 i 40 godina
  • loše psihičko zdravlje muškaraca te prevencija od suicida: ¾ svih suicida čine muškarci
  • poboljšanje općeg zdravlja kod muškaraca

Povijest

Sve je počelo 2003. kada su dva prijatelja u jednom baru u Melbornu u Australiji imali ideju da mjesec studeni (november) pretvore u movember. Brk već desetljećima nije bio tema u modnom svijetu. Bili ga se moglo vratiti u modu i pri tome učiniti i nešto dobro?   

U narednoj godini podignut je movember na sljedeću razinu. Nastala je web stranica te je na kraju prikupljena velika donacija koja je predana australskoj fondaciji za rak prostate. 2005. Movember je u Australiji dobio veliku potporu tako da je 2006. službeno priznat kao dobrotvorna organizacija. Istovremeno sa radom je započela i podružnica u Novom Zelandu.  

Otada je mnogo toga učinjeno. Danas je Movember fondacija aktivna u preko 20 zemalja, uključilo se više od 5 milijuna ljudi. Od 2003. tako je prikupljeno više od 485 milijuna donacija sa kojima se poduprlo više od 1200 projekata za zdravlje muškaraca.   

Potpuno neovisna

Od osnivanja Movember je prikupio značajan iznos donacija te je nekoliko puta bio odabran kao jedan od najboljih 100 neprofitnih organizacija na svijetu. Svi projekti se u 100% iznosu podupiru donacijama. Tako se ostvaruje potpuna neovisnost od državnih poticaja.

Vizija i cilj

Velika vizija fondacije je održivo utjecati na zdravlje muškaraca. Pri tome fondacija konkretno slijedi jedinstven cilj. Do 2030. trebalo bi smanjiti broj muškaraca koji umiru prije vremena za 25%. Ovo se želi postići na način da se neprestano propitkuje status quo permanent i aktivno potiče konstruktivne promjene.

Naročito kod raka prostate i testisa je rano otkrivanje mjerodavno za uspješno liječenje. Ravno otkrivanje spašava život. Pazite na sebe i redovito odlazite na preventivne preglede.

U tome smislu: mnogo zabave u movembru, sa ili bez brkova!