Aluminij u kozmetičkim proizvodima

U sljedećem članku raspravljamo o aktualnoj studiji austrijskog saveznog Ministarstva zdravlja, koji je objavljen na web stranicama Ministarstva pod Aluminium. Toxikologie und gesundheitliche Aspekte körpernaher Anwendungen ("Aluminij. Toksikologija i zdravstveni aspekti primjene na tijelu"). U toj studiji se najprije ispituje gdje se čovjek u svom svakodnevnom životu susreće sa aluminijem i na koji način aluminij može ući u ljudsko tijelo. Ovdje ćemo se isključivo koncentrirati na aluminij u kozmetičkim proizvodima.

Aluminij u kozmetičkim proizvodima nalazi se djelomično u make-up proizvodima, a najviše u dezodoransima te ponekad i u sredstvima za zaštitu od sunca. Ovim putem aluminij ne može prouzrokovati štetu samo na koži, već može preko kože ući i u naše tijelo. Aktualna studija Ministarstva zdravlja navodi:

"Aluminij može fingirati kao pro-oksidans. Time je moguće oštećenje stanica kože, koje u vezi sa drugim utjecajima može dovesti do kožnih oboljenja. Aluminij iz kozmetičkih sredstava može prodrijeti kroz kožu, naročito ako je ona ozlijeđena ili oštećena. Aktualne studije pokazuju da kozmetička sredstva – daleko više od prehrambenih proizvoda doprinose sustavnoj ekspoziciji potrošačice sa aluminijem." (studija S. 49)

To znači, da ukoliko koristimo kozmetičke proizvode koji sadrže aluminij, možemo oštetit ne samo svoju kožu, već nemamo ni kontrolu koliko aluminija dospijeva kroz kožu u naše tijelo. Također očito više aluminija dospijeva u tijelo preko kože, nego preko prehrambenih namjernica. No, što to znači za potrošača?

Dugo nam je vremena industrija govorila da ne postoje jasni rezultati o štetnosti aluminija na ljudsko tijelo. Čini se da to više nije održivo. Studija je na temu aluminij kao zdravstveni rizik došla do sljedećih rezultata:

"Sumnja se da aluminij sudjeluje u nizu ljudskih oboljenja ili da ih barem pospješuje ili pogoršava pod određenim okolnostima. Naročito su to neurološka oboljenja, ali i smetnje metabolizma kao dijabetes i oboljenja skeletnog aparat. [...] Tri organska sustava jasno su pogođena toksičnim efektima aluminija: „Sustav stvaranja krvi, živčani sustav i kosti." (studija S. 81)

U toj studiji se posebno diskutira o djelovanju aluminija na Alzheimer-demenciju (AD) kao i na rak prsa kod žena. U oba ova posebna slučaja studija nije došla do jasnih rezultata. Međutim, u slučaju AD upućuje se jasno na neuro-toksično (nervni otrov) djelovanje aluminija, a u slučaju raka prsa da se dokazano više aluminija nalazi u prsnoj tekućini žena koje su oboljele od raka prsiju od one zdravih žena.

Polako, ali sigurno može se prepoznati buđenje politike. Postaje sve jasnije da smo kao potrošači sve više izloženi otrovnim tvarima u svakodnevnom životu. Da, aluminij DJELUJE u dezodoransima, to nije upitno – ali svatko od nas trebao bi se zapitati koju cijenu želi platiti za suhe pazuhe.

I SADA?

Prirodna kozmetika zadala si je zadaću tvari koje su otrovne za ljude dalekosežno i prema mogućnostima izbrisati iz sastojaka. Ne postoji jedinstveno mjerilo za prirodnu kozmetiku i ne postoje zakonske smjernice. Ali certifikati prirodne kozmetike predstavljaju dobar oslonac za potrošača. Detalje o certifikatima koje nudimo možete promaći ovdje.

Prirodna nam uistinu nudi nekoliko mogućnosti kako proizvesti dezodoranse koji su bez aluminija, a ipak djelotvorni. Tako eterično ulje kadulje sprečava znojenje, kristalne soli i drugi minerali također, ali i srebro nudi djelotvornu osnovu za dezodoranse. Nudimo vam široku paletu dezodoransa bez aluminija sa raznim alternativnim djelotvornim tvarima – za vaše zdravlje!

Izvor: Bundesministerium für Gesundheit, Aluminium. Toxikologie und gesundheitliche Aspekte körpernaher Anwendung, Beč, lipanj 2014.