Oznake na proizvodima - 2. dio: o INCI podacima

Nakon što smo prošli put pobliže objasnili podatke o roku trajanja kozmetičkih proizvoda, ovaj put ćemo nastaviti s INCI-podacima.

»INCI-podaci? Nikad čuo.« To će sada mnogi pomisliti. Međutim već ste mnogo puta vidjeli te podatke.

Engleska kratica INCI dolazi od International Nomenclature of Cosemetic Ingredients (Internacionalna nomenklatura kozmetičkih sastojaka). To je jednostavno međunarodna smjernica za označavanje podataka o sastojcima kozmetičkih proizvoda, sredstava za čišćenje itd. i to na kutiji, pakiranju ili na uputama za uporabu. (Ponekad i na sva tri mjesta)

Napomene za osobe sklone alergijama

INCI podaci su posebno važni za osobe koje imaju alergijsku reakciju na pojedine tvari. Na taj način im se pruža mogućnost da ispitaju proizvod na sastojke, koji bi mogli biti opasni za njih. Za biljne sastojke standardno se koriste latinski nazivi biljaka. Ponekad je priložena i posebna lista s nazivima biljaka na lokalnom jeziku.

Propisi

Sljedeće smjernice su internacionalno propisane:

  • Sastojci se moraju navoditi prema svojem udjelu u sveukupnoj težini proizvoda. Kao prvi mora se navesti sastojak koji ima najveći udio u težini cijelog proizvoda.

  • Sastojci koji čine manje od jedan posto ukupne težine, ne moraju se navoditi.

  • Korištena bojila se uvijek navode na kraju liste. Ne postoji pravilo o redoslijedu navođenja bojila.

  • Mirisne tvari se ne navode pojedinačno. Razlog tomu je što jedan miris često sadrži i do 100 pojedinačnih mirisa. Međutim ako postoji sumnja da bi neka mirisna tvar mogla izazvati alergiju, tada se ona mora posebno navesti. Momentalno postoji 26 takvih mirisnih tvari.

Informacije potrošača/potrošačica

Budući da nema točnih podataka o postocima, INCI-lista potrošača služi u prvom redu, samo kao informacija. Osim toga, pomoću nje se može procijeniti, u kojoj koncentraciji su pojedini sastojci sadržani. Jedno praktično pravilo: Što je manje sastojaka u proizvodu, to je manji rizik da postoji intolerancija na neki sastojak.

Tri grupe tvari

Za kozmetičke proizvode postoje tri grupe u koje se mogu podijeliti pojedini sastojci: osnovne, aktivne i pomoćne tvari.

Osnovne tvari su one, koje se i prirodno nalaze u koži. Koža ih treba za normalno funkcioniranje te da ostvari svoju zaštitnu ulogu. Najvažnija komponenta osnovnih tvari su masti i ulja.

Aktivne tvari su one tvari koje uz njegujuće osnovne tvari, razvijaju dodatna djelovanja. U ovu grupu pripadaju npr. svi vitamini, enzimi i kiseline.

Pomoćne tvari daju kozmetičkom proizvodu dodatna svojstva, npr. ugodan miris. To su aromatične tvari, mirisi, emulgatori, konzervansi itd. Pomoćne tvari pojavljuju se uglavnom u manjim koncentracijama u proizvodima, ali ih zato u jednom proizvodu ima u velikom broju. Često ima veći broj pomoćnih tvari nego osnovnih i aktivnih tvari zajedno.

Napomena: INCI-podaci nisu oznaka kvalitete, jer ti podaci nisu uvijek jasni (npr. kod mirisnih tvari).